Jag medverkar och framför texten Inte din magi i Fattapodden avsnitt  9. Läs mer här.
Själva texten går också att lyssna till på Soundcloud.