GENOM NATTENS BARM VI TAGGAR VÅRA PLATSER
MED ORDEN SKAPTA FRÅN VÅRA TANKARS STRAPATSER DEN SKATTEN SOM VI DÄR FÖRMEDLAR
OCH SOM VI LAGT UNDER VÅRA FÖTTER
DEN SKATTEN FANNS INTE DÄR
OM VI INTE SJÄLVA TAGIT ANSATSEN
OCH DEN FANNS INTE DÄR
OM VI INTE SJÄLVA VÅGAT STRETA
OM VI INTE SJÄLVA VÅGAT FÖTT DEN

DET ÄR VÅR STRÄVAN SOM HAR FÖRT OSS VIDARE HIT
DET ÄR DEN SOM GÖR ATT VI TAR DENNA STRID
MOT NORMEN – FÖR REFORMEN
HÖR DU DEN SOM ROPAR VÅRT NAMN?

KALLA DET GUD ELLER ENERGI, HON ELLER HAN
DET SPELAR INGEN ROLL
DEN ÄR VÅR HÖGRA HAND
DET ÄR DEN KÄNSLAN
SOM ÄR VÅRT ANDRA NAMN
DET ÄR DEN INSTINKTEN
SOM TAR OSS ÄNDA BORT DIT – ALLRA LÄNGST FRAM