Jag uttrycker mina tankar kring bland annat normer, relationer och rädslor.
Strävar alltid efter min skörhet och kraft.

Lisa Reinolf

liza.rei@gmail.com
twitter.com/lisrein

instagram.com/lizarei.se