Jag är en helt vanlig människa
Med förmågan att sätta ord 
Att hitta ord som förstår mig själv
Jag spår likt Tarot i min själ

Och eftersom jag är som du
Kan du se dig i mig
När jag hittar orden som förklarar mig
Då liksom ser du hur korten läggs som på ett bord framför dig

Vi möts för att du ser dig själv
Vi möts där speglingen fångar dig

det är min närvaro att lyssna som gör att jag lär
det är min existens som skapar världen jag bär
från att inhämta känslor och kroppsliga upplevelser
känna spänningarna i nerverna och hjärtats klapp
från mina erfarenheter och dina egenheter

Jag har inte bara levt ett liv
jag har hört mig själv leva

och orden från mina levnadsår
de fungerar som Tarot 
kan spegla dig där du står
eftersom jag är som du

Jag är en helt vanlig människa
Med förmågan att sätta ord 
Att hitta ord som förstår mig själv
Jag spår likt Tarot i min själ

Och när jag hittar orden som förklarar mig
Då liksom ser du hur korten läggs som på ett bord framför dig